• KAUNO KOLEGIJA 004
  • KAUNO KOLEGIJA 015
  • KAUNO KOLEGIJA 016
  • KAUNO KOLEGIJA 017

KAUNO KOLEGIJA

Lokalizacja:
Litwa - Kowno
Rok realizacji:
2014
Użyty produkt:
System fasadowy: Kratos
System okienno-drzwiowy: Triton
Kratos HI miniTriton 2 mini